Algemene voorwaarden


Download
Metaalunievoorwaarden 2019
Metaalunievoorwaarden 2019 - Nederlands.
Adobe Acrobat document 87.0 KB

Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2019. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.