Juridische disclaimer


Download
Track Motortechniek disclaimer 2023
Track Motortechniek disclaimer 2023.pdf
Adobe Acrobat document 109.2 KB

Garantiedekking is alleen van toepassing op werkzaamheden aan straatvoertuigen. Alle werkzaamheden aan voertuigen die deelnemen aan motorsportactiviteiten worden gedaan zonder garantiedekking. Bij straatvoertuigen die deelnemen aan motorsportactiviteiten vervalt elke oorspronkelijke garantie.

 

Garantiedekking betreffende standaard motoren gelden uitsluitend voor de bewerkingen en montage(delen) die door Track Motortechniek zijn uitgevoerd. Volledige garantie geldt alleen voor motoren die op de testbank zijn proefgedraaid en afgesteld.

 

Track Motortechniek levert onderdelen die uitsluitend zijn ontworpen en vervaardigd voor motorsport en off-road gebruik. Het gebruik van deze producten is voor eigen risico van de consument.

 

Alle gereviseerde motoren die deelnemen aan motorsportactiviteiten worden beschouwd als een motorsportartikel en worden als zodanig behandeld voor de rest van deze disclaimer.

 

Onjuiste installatie of montage kan leiden tot persoonlijk letsel of overlijden, of materiële schade; een gekwalificeerde professional moet alle producten installeren en alleen ervaren personen mogen de installatie voltooien.

 

Elke storing als gevolg van acties buiten onze controle, zoals: andere mensen die aan de auto werken, manipulatie van afstelgegevens/ECU, het niet volgen van de inloopprocedure van de motor of andere controle punten voor het opstarten van een motor, te weinig vloeistof en/of olie, reeds bestaande problemen of misbruik, wordt uitsluitend op kosten van de eigenaar.

 

Als zich een probleem voordoet, moet Track Motortechniek het eerste contact zijn om het probleem te diagnosticeren. Als andere mensen aan het probleem werken of het inspecteren voordat Track Motortechniek daartoe in de gelegenheid is, zijn wij niet langer aansprakelijk voor eventuele reparaties of bijbehorende kosten. Als Track Motortechniek als eerste komt inspecteren, en de storing is veroorzaakt door de bewerking of montage door Track Motortechniek, dan zal Track Motortechniek een garantie bepaling overeenkomen.

 

IN GEEN GEVAL ZAL TRACK MOTORTECHNIEK AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE OF INDIRECTE SCHADE.

OOK IN EN UITBOUW VAN DE MOTOR VALLEN NIET ONDER DE OVEREENGEKOMEN GARANTIE BEPALING.

 

Vanwege de aard van motorsport en off-road rijden, en de afwijkingen in omstandigheden en gebruik kunnen worden voorzien en daarom is de veiligheid van personen die verband houden met het gebruik van producten buiten onze controle en kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor genoemde evenementen of enig voertuig of product storingen als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen of oneigenlijk gebruik of misbruik bij het gebruik van producten die worden verkocht door Track Motortechniek.

Aanpassingen aan een voertuig door het installeren van onderdelen die door Track Motortechniek worden verkocht, kan de prestaties van het voertuig op de weg veranderen. In het geval van een crash, met lichamelijk letsel of materiële schade tot gevolg. Bij aankoop bij Track Motortechniek aanvaardt de koper hierbij de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele materiële schade of persoonlijk letsel die kan optreden tijdens het gebruik van producten die door Track Motortechniek worden verkocht.

 

Track Motortechniek aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen als gevolg van defecten aan onderdelen die door Track Motortechniek worden verkocht. Koop of installeer geen onderdelen die door Track Motortechniek worden verkocht als u niet akkoord gaat met de bovenstaande voorwaarden en/of als u zich niet bekwaam voelt om deze veilig en correct te installeren en te gebruiken. Onjuiste installatie of montage kan leiden tot persoonlijk letsel of overlijden, of materiële schade; een gekwalificeerde professional moet alle producten installeren en alleen ervaren personen mogen de installatie voltooien.

 

De meeste producten zijn bedoeld voor gebruik in de motorsport en/of off-road en zijn mogelijk niet legaal in uw land, staat of ander type overheid. Raadpleeg uw gebruikershandleiding, instructies voor elk product en alle wetten voordat u deze wijzigingen aanbrengt. De eigenaar en gebruiker zijn als enige verantwoordelijk voor de wettigheid en veiligheid van het voertuig dat u wijzigt met behulp van deze componenten.

  

We bieden geen enkele garantie, expliciet of anderszins geïmpliceerd, op door ons geleverde gewijzigde en/of aftermarket-onderdelen. Alleen ongewijzigde, voorraadonderdelen kunnen worden geretourneerd voor garantie en de uiteindelijke autorisatie is aan de onderdelenleverancier.